Aantal onderdelen per m2 bij vloerverwarming droogbouwsystemen

De hier aangegeven aantallen van de verschillende onderdelen, gelden als calculatie-aantallen. De nauwkeurigheid is sterk afhankelijk van de vorm van de te verwarmen oppervlakte.